Úvod | Reference | Svět-žen.cz

Svět-žen.cz

Svět žen je magazín pro moderní ženu, který vznikl v roce 2007. Portál promítá poslední trendy v oblasti bydlení, kosmetiky, a vztahů. Ve velkém čtenáři taktéž využívají poradny.

Svět-žen.cz

Portál Svět-žen.cz jsme realizovali v roce 2007, od této doby jsme na něm realizovali již celou řádu úprav a rozšíření. Portál je napojen na redakčním systému s agregací článků a importem aktuálních obsahů jako jsou ceny phm, počasí.